İletişim

Video

4 köpeği birden komalık etti

Ekleme Tarihi:

-


4 köpeği birden komalık etti

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA 

Memelilerin etçiller takımından tabanlarına basarak yürüyenler grupuna dahil bir hayvandır. Gayet iri ve hantal görünüşlü vücudu kalın tüylerle kaplıdır. Boynu kısa, kafası yuvarlak, ağzı uzun, gözleri ufaktır. Bacakları kalın ve kuvvetlidir, yürürken tabanı üzerine basar. Ayağının altı çıplaktır. Her ayağında beşer parmak vardır. Vücudunun bir yanındaki iki ayağını birden kaldırarak yürür. İsterse çok hızlı koşar.

Ayılar kışın iki aydan altı aya kadar inlerine çekilir, kış uykusuna yatarlar. Hattâ bütün yıl bol besin bulabildikleri sıcak iklimlerde de kışı İnlerinde geçirirler. Yalnız hayvanat bahçelerindeki ayılar kış uykusuna yatmazlar. Soğuklar yaklaştığı zaman ayı kışı geçirmek üzere kendine tenha bir köşe, rahat bir yer arar. Bazan bîr ağaç kovuğuna girer veya kendisi toprağın içinde bir oyuk açar. Çukuruna girdikten sonra da vücudunu yaprak, ot ve tozla örter, yalnız nefes almak için küçük bir delik bırakır, kışlama zamanında ayı tamamiyle uyku haMnde değildir; yalnız, yemez, içmez, uyuşuk bir şekilde kalır.

Yavrular kışın ana ayı kışlama halindeyken dünyaya gelir. Ayı çok kere İki, bazan da üç vavru doğurur. Bunlar analarının büyüklüğü yanında çok küçük kalır, üstelik vücutları tüysüzdür.

Ayı her ne kadar etçil (et yiyen) hayvanlardan sayılırsa da meyva, kök, ot, bu arada kurtçuk, böcek, kurbağa, yılan, balık, kuş gibi şeyleri, genel olarak, taze olmak şartiyle, eline ne geçerse yer. Hattâ pençeleriyle otları yolarak toprakları eşeler, karınca yuvalarını bozarak karınca yer. Ayılar karınca yemesini, onlardan çıkan bîr asitten dolayı çok severler. Kovuklardaki balları yemekten de çok hoşlanırlar. Leşe el sürmezler.