İletişim

Video

7 Bilimsel Deney

Ekleme Tarihi:

-


7 Bilimsel Deney

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA

Deney Tanımı AnlamıKontrol edilebilir şartlar altında doğal bir olayın veya bilinmeyen bir gerçeğin açıklamasında kullanılacak ölçme işlemlerinin yapılması işi.

Empirizm : bk. deneycilik, görgücülük

Belirli bir varsayımın doğruluk durumunu değerlendirme ya da var olabilecek bağıntıları ortaya çıkarma amacıyla koşulların ya da bunların değişken durumlarının ve sonuçların gözlendiği planlanmış deneme.

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe

Deneyim, tecrübe: Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır.? -H. Taner.