İletişim

Video

Arabistan’ın Güzel ve Zengin Kadınları Ülkenin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarttı

Ekleme Tarihi:

-


Sudi Arabistan’ın En Güzel ve Zengin Kadınları Ülkenin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarttı

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA

(Eşrâtus-Saa), âhir zamanda (zamanın sonları) ortaya çıkarak Kıyâmetin yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir.

Kuran, Kıyâmetin zamanını Allahtan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir (el-Araf, 7/187; Lokman 31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna karşılık yaklaştığını (el-Zümer, 54/1), yakın olduğunu (en-Nahl, 16/77), ansızın geleceğini (el-Araf, 7/187) bildirir. Kıyâmet alametlerinin belirdiğini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak, “Saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak” (el-Kamer, 54/1) âyetinin ikinci bölümünün “ay yarılacak” biçimde anlaşılması durumunda, bu olay Kuran`da anılan tek Kıyâmet alameti olma özelliği kazanır.

Hadis külliyâtları ise Kıyâmet`ten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. Islâm bilginleri Hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğrâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Âhir zaman olarak tanımlanan Kıyâmet öncesi dönemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren