İletişim

Video

Başkan Korumalarının Çaresiz Kaldığı 7 An

Ekleme Tarihi:

-


Başkan Korumalarının Çaresiz Kaldığı 7 An

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA

Koruma Nedir?
Korumanın temel değişkeni ithal edilen mallar üzerindeki gümrükler ve merkezi veya mahalli idarelere ödenen es etkili diğer vergiler veya çeşitli f onlara yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Bunların baslıdalar şunlardır: Gümrük vergisi, akaryakıt gümrük vergisi, tek ve maktu vergi, damga resmi, rıhtım resmi ve fonlar. Bu ödemeler sonunda ithal mallarının yurtiçi fiyattan bunların CIF fiyatlarını az veya çok aşmaktadır. Sonuç olarak gerek ithal mallan ve gerekse yerli rakip mallan yurtiçi fiyattan dünya fiyatlarının üstüne çıkmaktadır. Buna göre herhangi bir sektörde nominal koruma CIF fiyatı üzerindeki her türlü gümrük ve benzeri ödemelerin ilgili sektördeki ithalata oranı seklinde tanımlanmaktadır.