İletişim

Video

Bu Günahı Yaparsan, Mezarda Bu Yılan Seni Bekliyor

Ekleme Tarihi:

-


Bu Günahı Yaparsan, Mezarda Bu Yılan Seni Bekliyor

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA 

Din, Yaratıcı’nın insan için koyduğu kurallar bütünüdür. İnsan toplumlar halinde yaşadığına göre kurallar, bireysel planda kalmıyor, bir toplumun inşasını da öngörüyor demektir.
Günah, ilahi kuralın ihlali anlamına geliyor ve bu yönüyle hem ferdin hayatını hem ictimai alanı alakadar ediyor.

GÜNAHIN İNSAN HAYATINA ALAKASI

Allah’ı inkar, O’na ortak koşmak, iman ilkelerinden birini kabul etmemek, alkollü içki içmek, kumar oynamak, yalan söylemek, faiz alıp vermek, insan öldürmek, zulmetmek, hırsızlık yapmak, gıybet etmek, fal bakmak, iftira atmak, zina etmek… Bunlar İslam tarafından yapılması yasaklanan ve yapıldığı takdirde günah işlenmiş olan fiiller. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi bazı fiiller de, yapılması istenen ve yapılmadığı takdirde günah işlenmiş olan fiiler içinde sayılabilir.

Günah kapsamı içine giren fiillerin bir kısmının müeyyidesi, ahirete mütealliktir, bazılarının ise dünyevi cezaları mevcuttur. Dünyevi cezalar hiç kuşkusuz, söz konusu dinin, diyelim İslam’ın, hükmedici konumda olduğu durumlarda mümkündür. Dindeki günah tanımının dünyevi sistemlerdeki karşılığı “suç” olarak kabul edilebilir. Ama “günah” hem “suç”tan daha kapsamlı hem de yaptırımları suçtan daha farklıdır.

İslam’da, günahların cezası da, dünyevi sistemlerin ceza mantığından başka türlü işleyebiliyor. Dinin öngördüğü cezaların dünya boyutu kimi zaman dünyevi sistemlerin yaptırımlarından daha ağır olabildiği gibi, zaman içinde değişiklik de öngörülmeyebiliyor. Ayrıca din, kural ihlalinin ahirete ilişkin karşılığını, dünyadaki karşılık kadar önemsiyor. Kaldı ki, cezaların ahiret boyutunu devreden çıkarmayı da, ayrıca bir günah olarak telakki ediyor.