İletişim

Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hz Muhammed’in Elbisesine Ne Yaptığını Görün

Ekleme Tarihi:

-


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hz Muhammed’in Elbisesine Ne Yaptığını Görün

Peygamber Nedir ve Peygamberin Özellikleri Nelerdir? Peygamber farsça kökenli bir kelimedir. Peygamber kavram olarak Allahü teâlâ ile insanlar arasında elçilik yapan kişiye denir. Bu elçilik görevini yapan kişiyi Allahü teâlâ özel olarak yaratmıştır ve kendi peygamberi olarak belirlemiştir.

Peygamber Nedir ve Peygamberin Özellikleri Nelerdir?
Arapça’da ise peygamberlik manasına gelen birçok ifade vardır bunlar Risalet, Nübüvvet, Resul, Nebi kelimeleridir. Resul ve Nebi arasında ince bir ayrıntı bulunmaktadır. Kendisine yeni bir kitap ve şeriat(kurallar bütünü) verilen peygambere Resul denilirken kitap verilmeden önceki peygamberin uygulama ve şeraitine uyan peygambere ise Nebi denilir. Her Resul Nebi olur iken her Nebi Resul değildir.

Kısacası Allahü teâlâ‘nın elçisi olarak emir ve yasaklarını bildiren seçkin insana Peygamber denilir. Peygamberlik seçilerek elde edilen bir vazife değildir aksine Allah tarafından bir lütuf ve ihsan ile önceden belirlenen bir makamdır. Çalışarak veya çok amel ederek Allah dostu olunabilir ama Peygamber olunamaz. Allahü teâlâ insanları hiçbir zaman başıboş bırakmamış peygamberleri ile onları Hak ve Rahmete çağırmıştır. Allahü teâlâ her Ümmete Peygamber göndererek onları kendi cinsleri ile uyarmıştır. Böylece emir yasaklarını tebliğ etmeden, günah sevabı açıklamadan kimseye azap etmeyeceğini ayet ile bildirmiştir. Bir ayeti kerimede Peygamberlerin uyarıcı ve müjdeci olarak gönderildiği ifade edilmektedir. Peygamberler görüntü olarak bizim gibi insandır ama ruhani ve özel olarak Allah tarafından harkülade özellikler ile donatılmışlardır.