İletişim

Video

KIRGIZLARA SORDUK KENDİNİZİ TÜRK OLARAK GÖRÜYOR MUSUNUZ

Ekleme Tarihi:

-


KIRGIZLARA SORDUK KENDİNİZİ TÜRK OLARAK GÖRÜYOR MUSUNUZ

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA 

Kırgızlar Orta Asya’daki Türk boylarından. Güney Sibirya’da yaşayan kuzeyli Türk grubu. Yenisey Irmağı boyunda medeni bir hayat sürdüler. Milat’tan sonra birinci yüzyılda Hun Devleti tabiyetine girdiler. Hunların dağılmasından sonra Kırgızlar, Hakas Devletini kurdular.

4. yüzyılda kurulan Hakas Devleti, Baykal Gölünden Tibet’e kadar olan kısma hakim oldu. 6. yüzyılda kurulan Göktürk Devletiyle mücadele eden Hakaslar, 840’ta Uygur Devletini yıktılar.

Onuncu yüzyılda Karahanlıların tesiriyle İslam dinini kabul eden Kırgızlar, 13. yüzyılda Moğolların hakimiyetini tanıdılar. On yedinci yüzyılda Rus istilasına karşı diğer Türk boylarıyla hareket ettiler. Kırgızların harp kabiliyetleri yüksekti. On dokuzuncu yüzyılda Kırgız ülkesi bütünüyle Rus hakimiyetine girdi. Sovyet Rusya’ya bağlı olan Kırgısiztan Cumhuriyeti 1991 senesinde bağımsızlığını ilan etti. Kırgızların bir kısmı Doğu Türkistan, Pamir ve Tanrı Dağlarında, çok az bir kısmı da Türkiye’de yaşamaktadırlar