İletişim

Ekonomi

Motorine rekor zam! Benzin ve motorin güncel fiyatları

Ekleme Tarihi:

-

CTE personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? CTE personel alım 2017

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 3 bin 222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı, 34 kaloriferci olmak üzere toplam 3 bin 611 personel alımı için başvuruda bulunan adaylar için sonuçların açıklanma zamanı geldi. Adalet Bakanlığınca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde (CTE) istihdam edilecek 3 bin 611 sözleşmeli personel alımı için başvuru sonuçları bugün açıklanacak. 

CTE PERSONEL ALIM BAŞVURU SONUÇLARI

CTE personel alımı için 25 Ekim tarihinde sona eren başvuru sonuçlarının 6 Kasım 2017 tarihinde açıklanacağı Ceza ve Tevkif Evleri tarafından yayınlanan ilanda belirtilmişti. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre personel alım başvuru sonuçları ve sözlü sınavlar hakkında yer alan bilgiler şu şekilde;

“Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce  06/11/2017  tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.”

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

CTE personel alımına başvuruda bulunana adaylar, başvuru sonuçlarını; başvuru işlemlerini gerçekleştirdikleri Adalet Komisyonlarının internet sitelerinden öğrenebilecekler.

CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ (BÜRO PERSONELİ) SINAVI

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) başvurusu yapanlar 20/11/2017  tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

ADAYLAR İÇİN SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı   25/12/2017  ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

ŞOFÖR UYGULAMA SINAVI

23/11/2017  tarihinde yapılacaktır.  Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere   13/11/2017  ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

ADAYLARA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri  28/11/2017  tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 04/12/2017  tarihine kadar   sınav merkezine  teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV DETAYLARI

Sözlü Sınav Konuları:

a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c)  Genel kültür (20 puan),

d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.  

*Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.  

*Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

*Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.  

*İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.  

*Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

* İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

*Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden;  söz konusu pozisyonlara  müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları  gerekmektedir.

CEZA VE TEVKİF EVLERİ PERSONEL İLANI İÇİN