İletişim

Tarih

Terk Edilmiş Bir Laboratuvarda 10 Yıl Sonra Dev Bir Bebek Keşfedildi

Ekleme Tarihi:

-


Terk Edilmiş Bir Laboratuvarda 10 Yıl Sonra Dev Bir Bebek Keşfedildi

VİDEO HEMEN AŞAĞIDA

Laboratuvar
Bilim araştırmalarında türlü aletlerle maddelere dayanan çalışmaların yapıldığı yere «lâboratuvar» denir. Buralarda çeşitli olayların bilinen kanun ve kurallara uygunluğu araştırılır, yeni aletler, araçlar denenir, yeni bilimsel gerçeklere varılmaya çalışılır.

Bütün bilimlerin birer lâboratuvarı vardır, bu lâboratuvarlar arasında aletler, çalışma usulleri bakımından fark bulunur. Bir fizik lâboratuvariyle bir kimya lâboratuvarı birbirlerinden çok farklıdır. Fizik lâboratuvarında tabiattaki fiziksel olaylar incelenir, cisimlerin bünyesinde bu bünyeyi değiştirmeden meydana gelebilen olaylar araştırılır. Kimya lâboratuvarı maddenin değişmesini, bu değişmeleri düzenleyen cisimleri araştırır. Biyoloji lâboratuvarı hayvansal, bitkisel hayat üzerinde incelemeler yapar.

Ayrıca, çeşitli endüstri kollarında kurulmuş lâboratuvarlar vardır. Bu lâboratuvarlarda hem yeni usuller aranır, hem de yapılan şeyler kontrol edilir, bunların istenilene uygun olması sağlanmaya çalışılır.